МӨНГӨ
АЛТ
ХҮРЭЛ
Шигшээ 16 Шигшээ 8 Шигшээ 4 Медаль Шигшээ 4 Шигшээ 8 Шигшээ 16
Ш16 Ш8 Ш4 Медаль Ш4 Ш8 Ш16
Уругвай
A1
Португал
B2
Франц
C1
Аргентин
D2
Бразил
E1
Мексик
F2
Бельги
G1
Япон
H2
Испани
B1
ОХУ
A2
Хорват
D1
Дани
C2
Швед
F1
Швейцар
E2
Колумб
H1
Англи
G2
Ш8-1
Ш8-1
Ш8-2
Ш8-2
Ш8-3
Ш8-3
Ш8-4
Ш8-4
Ш4-1
Ш4-1
Ш4-2
Ш4-2
АЛТ
АЛТ
АЛТ
АЛТ
Ш4-3
Ш4-3
Ш4-4
Ш4-4
Ш8-5
Ш8-5
Ш8-6
Ш8-6
Ш8-7
Ш8-7
Ш8-8
Ш8-8
ХҮРЭЛ
ХҮРЭЛ
ХҮРЭЛ
ХҮРЭЛ
АЛТЫН ТӨЛӨӨ
ХҮРЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХУВААЛЦАХ

Та манай Очир Дагинас ХХК-аас явуулж буй Хөл бөмбөгийн ДАШТ-ний таамаглалаа илгээж азтан болоорой.

  • 1- байр 3 сарын хиам, махан бүтээгдэхүүний хэрэглээ
  • 2- байр 2 сарын хиам, махан бүтээгдэхүүний хэрэглээ
  • 3- байр 1 сарын хиам, махан бүтээгдэхүүний хэрэглээ

Зөв таамаглалыг шалгаруулахдаа хамгийн түрүүнд илгээсэн 3 оролцогчийг сонгон шалгаруулна.

МОНГОЛ ТҮМЭН ОДТОЙ БАЙГ