ISO 9001, 14001 стандартын зөвлөх үйлчилгээний үнийн санал авах тендер