Чанамал хиам
 • Баярын зууш

  Гахайн, үхрийн 1-р зэргийн мах, гахайн өөх, 250E давс, бусад амтлагч

 • 10.60 хиам

  Гахайн 1-р зэргийн мах, гахайн өөх, хуурай сүү, давс,E250, E450, E451, бусад амтлагч

 • Дээжис

  Тахианы мах, гахайн өөх, хуурай сүү, өндөг, E450, E451, давс амтлагч

 • Амтлаг

  Гахайн, үхрийн 1-р зэргийн мах, гахайн өөх, амтат чинжүү, давс, бусад амтлагч

 • Тансаг

  Тахианы мах, хуурай сүү, давс амтлагчууд

 • Нийслэл

  Гахайн, үхрийн 1-р зэргийн мах, цангис жимс, давс, амтлагч

 • Одод

  Гахайн, адууны мах, гахайн өөх, E250, E451, давс, амтлагчууд

 • Баялаг

  Адууны гуяны мах, үхрийн мах, давс, амтлагчууд

 • Баярын зоог

  Гахайн, үхрийн 1-р зэргийн мах, E250, E451, давс, амтлагчууд